Discussion:
cd-rom u regeditten iptal etme
(too old to reply)
ismail
2008-12-26 11:57:00 UTC
Permalink
Raw Message
Selamlar
Usb leri regeditten kapatıyorum aynı yöntemle cd-romu kapatmak istiyorum
fakat olmuyor.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
start sekmesini değiştirerek kapatileceğimi düşünüyorum
1 açık olarak düşünüyorum
0,2,3,4 denedim sonuç yok
bilen varmı acaba
Yavuz YILMAZ
2008-12-27 10:54:30 UTC
Permalink
Raw Message
Merhaba

istediðiniz iþlemi gruop policy altýndan yapabilirsiniz aþaðýdaki linkte ne
þekilde yapýlandýracaðýnýza dair bilgi bulunmaktadýr.

http://support.microsoft.com/kb/555324
Post by ismail
Selamlar
Usb leri regeditten kapatýyorum ayný yöntemle cd-romu kapatmak istiyorum
fakat olmuyor.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
start sekmesini deðiþtirerek kapatileceðimi düþünüyorum
1 açýk olarak düþünüyorum
0,2,3,4 denedim sonuç yok
bilen varmý acaba
Loading...